Notice regarding Republic Day holiday

May 26, 2024

Notice regarding Republic Day holiday

मिति २०८१/०२/१५ गते मंगलबार “गणतन्त्र दिवस” को उपलक्ष्यमा कलेज बिदा गरिएको हुदाँ उक्त दिन कलेजका सम्पूर्ण शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यहरु बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।